Mineral water, piping saksi sa bawal na kantotin ng dalawa